Czy skończyłeś 18 lat?

Polityka prywatności Browar Namysłów sp. z o.o.

Przetwarzając dane dbamy o to, by były bezpieczne i zachowane w poufności.


W związku z RODO my, spółka Browar Namysłów sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (46-100), ul. Bolesława Chrobrego 26, posiadająca NIP 752-00-05-384, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod nr KRS 0000048856, informujemy, że jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną http://namyslow.com.pl/ (dalej „Strona”). Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: namyslow@namyslow.com.pl lub telefonicznej: + 48 (77) 40 39 100.


Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane na Stronie w celu: wyświetlania treści Strony oraz prowadzenia komunikacji, w celu prowadzenia korespondencji lub rozpatrzenia reklamacji, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb odwiedzających Stronę, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odwiedzających Stronę itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy świadczyć ci Usług lub ich świadczenie może być utrudnione.


Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe planujemy przechowywać nie dużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy wykonywanie usługi lub realizację uprawnienia.


Twoje prawa

Zgodnie z RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, a także do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie), w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; ponadto masz prawo do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy określonego celu np. marketingu). Powyższe prawa realizowane są przez Administratora zgodnie z RODO.

Gdybyś uznał, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Odbiorcy danych.

Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe firmom świadczącym dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym prawne, marketingowe, ochrony, księgowe, archiwizacyjne, dostarczania systemów informatycznych i aplikacji, kurierskie itp. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.


Bezpieczeństwo

Na Stronie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL oraz system IT Strony spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.


Pliki Cookie

Używamy plików cookie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Cookie.


Rekrutacja

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji, kliknij ten link


Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 02.04.2018 r.